Algemene Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan cursussen van NimosMeteo

1. Voor het aanmelden voor één van de genoemde cursussen kan gebruik worden gemaakt van een aanmeldingsformulier (aanvragen) of via onze website www.nimosmeteo.nl. Ook telefonische opgave is mogelijk: 023-5293699

2. NimosMeteo stuurt u een bericht van ontvangst van de aanmelding. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een uitnodiging met nadere bijzonderheden omtrent de cursus.

3. Annulering van aanmeldingen kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

4. Annuleringen kunnen tot twee weken vóór aanvang van de bedoelde cursus kosteloos plaatsvinden. Bij annulering binnen twee weken vóór aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Annulering binnen 24 uur vóór aanvang van de cursus verplicht tot volledige betaling van het cursusgeld en zal niet leiden tot restitutie van cursusgelden.

5. NimosMeteo behoudt zich het recht voor, geplande cursussen uit te stellen of af te gelasten o.a. in verband met een naar het oordeel van het NimosMeteo te gering aantal deelnemers.

6. Verdere informatie is op te vragen bij NimosMeteo (tel: 023-5293699) of door een e-mail te sturen naar info@nimosmeteo.nl met de vraag voor meer informatie over cursussen.

8. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem.

Voorwaarden voor ontvangst van het Weekend Weerbericht

  1. Jouw gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld maar worden alleen gebruikt om je wekelijks een gratis video te sturen met het weer voor het aankomende weekend. Het kan eventueel voorkomen dat we ook vertellen over nieuwe activiteiten en producten van NimosMeteo. Dit doen we altijd op een respectvolle manier.
  2. NimosMeteo en de door NimosMeteo ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze e-mails.
  3. NimosMeteo kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de e-mailberichten.
  4. Je kunt op elk moment afmelden voor het Weekend Weerbericht door in de mail op de afmeldlink te klikken.
  5. Op alle informatie in de e-mails is de privacy beleid van NimosMeteo van kracht.