🔴 Live webinar! Kennis van de Weerkaart | 18 oktober om 20:00 uur. Meld je hier gratis aan
🔴 Gratis live webinar op 18 okt. 2022!
Meld je hier gratis aan

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan cursussen van NimosMeteo

 1. Voor het aanmelden voor één van de cursussen kan via onze website www.nimosmeteo.nl.
 2. NimosMeteo stuurt u een ontvangstbevestiging van de aanmelding. Een week voor aanvang van de cursus ontvangt u het cursusmateriaal en een uitnodiging met nadere informatie over de cursus.
 3. Het volgen van de cursus en het gebruik van het cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor individueel gebruik. De cursus mag niet in groepsverband worden gevolgd. Thuis mag u met maximaal twee personen de cursus op één scherm volgen. Elke cursist dient zijn of haar eigen cursus aan te schaffen en een eigen account aan te maken. Indien u de cursus in groepsverband wenst te volgen is een groepskorting mogelijk. Neem contact op via info@nimosmeteo.nl of bel naar 023-5293699
 4. Het is niet toegestaan inloggegevens te delen met derden. Indien wij constateren dat u uw gegevens deelt volgt onmiddellijke beëindiging van uw toegang tot de cursus. U hebt in dat geval geen recht op restitutie van het cursusgeld.
 5. Annuleringen kunnen tot twee weken vóór de startdatum van de gekochte cursus kosteloos plaatsvinden. Bij annulering binnen twee weken vóór aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. In geval van annulering binnen 24 uur vóór aanvang van de cursus bent u verplicht tot volledige betaling van het cursusgeld. Annulering van uw inschrijving kan uitsluitend door een bericht te sturen naar info@nimosmeteo.nl
 6. NimosMeteo behoudt zich het recht voor geplande cursussen uit te stellen of te annuleren in verband met een naar het oordeel van het NimosMeteo te gering aantal deelnemers. Bij annulering van de cursus door NimosMeteo wordt het volledige cursusgeld vergoed.
 7. Verdere informatie is op te vragen bij NimosMeteo (tel: 023-5293699) of door een e-mail te sturen naar info@nimosmeteo.nl.
 8. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem.

Voorwaarden voor ontvangst van het Weekend Weerbericht

 1. Uw gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld maar worden alleen gebruikt om u wekelijks een gratis video te sturen met het weer voor het aankomende weekend. Het kan eventueel voorkomen dat we ook vertellen over nieuwe activiteiten en producten van NimosMeteo. Dit doen we altijd op een respectvolle manier.
 2. NimosMeteo en de door NimosMeteo ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze e-mails.
 3. NimosMeteo kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de e-mailberichten.
 4. U kunt zich op elk moment afmelden voor het Weekend Weerbericht door in de mail op de afmeldlink te klikken.
 5. Op alle informatie in de e-mails is de privacy beleid van NimosMeteo van kracht.