Deze eendaagse cursus is vooral bedoeld  voor zeilers die worden uitgedaagd door de horizon. Hoewel ook diegenen die in de buurt van Nederland blijven, veel nuttige informatie zullen opdoen, is het vooral het echte ruime water dat aan bod komt. Cursisten moeten beschikken over basiskennis van de meteorologie en een weerkaart kunnen interpreteren.

Eendaagse cursus Toegepaste Meteo voor Zeezeilers

De praktijk aan boord


Verzorgd door: Henk Huizinga en Ruud Kattenberg

Om de eventueel weggezakte kennis op te frissen beginnen we deze dag met kort nog even de belangrijkste meteorologische basiszaken de revue te laten passeren. We behandelen het gebruik van meteorologische informatie aan boord en gaan ook werken met andere dan Bracknell weerkaarten.


Verder gaan we de gedragingen van de wind uitgebreid tegen het licht houden. Welke effecten verstoren de snelheid en de richting? (buien, zeewind, orografie enz.)


Het gebruik van Gribfiles is niet meer weg te denken in de dagelijkse praktijk. Gekeken wordt naar de toepassingen van de verschillende beschikbare computermodellen. Gebruik ik een alleen viewer of integreer ik de informatie in een navigatie-programma?  


Maar ook de beperkingen van Gribfiles komen uitgebreid aan de orde. Het klakkeloos gebruiken van deze windinformatie kan voor grote teleurstellingen zorgen  door beperkingen van modelberekeningen en het effect van interpolatie.


Door weerkaarten en gribfiles naast elkaar gebruiken laten we de verschillen in interpretatie zien. Is er sprake van een aanvulling of aanvaring?


In de middag gaan we een aantal routes behandelen aan de hand van de actuele situatie van de dag.

Kortom: U leert Meteorologisch te navigeren!In samenwerking met Zilt Magazine verzorgen wij de cursus op onze locatie Jachthaven Haddock Watersport Almere.


Cursusdagen voor het seizoen 2018 / 2019:

Zaterdag	 6 april 2019 Zondag	 7 april 2019